VÄLKOMMEN TILL TRIACT

Triact är specialiserat på arbeten och utbildning på hög höjd där kraven på utrustning, metoder och kompetens är extremt viktiga.
Företaget är baserat norr om Stockholm i Norrtälje kommun och arbetar främst i hela stor-stockholmsregionen men har uppdrag över hela landet.
Erfarenheterna kommer av mångårigt arbete med trädfällning, verksamhetssäkerhet och fallskyddssäkerhet inom bl. a: försvaret och svenska klätterförbundet.

TRIACT ERBJUDER:

  • Avancerad trädfällning/trädvård där arbetet kräver kunskap och precision.
  • Höghöjdsarbeten där åtkomstproblem måste lösas kostnadseffektivt och säkert.
  • Utbildningar av personal i arbete på höjd.
  • Fallskyddsutrustning för alla behov.

Säkerheten kommer alltid i första hand med ”Safe Rope Access”…

VÄLKOMMEN!

iratasaf skogsstyrelsen skylotec

ACTUELLT

Här kan du läsa och se vad vi håller på med just nu